Bước chuyển mình của bất động sản Bình Tân

Từ vùng ven hoang sơ, ít người ở, Bình Tân thay diện mạo mới với đầy đủ tiện ích an sinh xã hội và hạ tầng giao thông sau 16 năm. Vị trí tâm điểm kết nối của Bình Tân Bình Tân thành lập từ việc tách khỏi địa giới …